/Przemoc w rodzinie

Udzielamy pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie, która pomimo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego nadal jest obecna w polskich domach. Na szczęście ofiary coraz częściej przełamują milczenie, nie obawiając się dochodzenia swoich praw oraz  zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Pomagamy im w tym.

Reprezentujemy ofiary przemocy w postępowaniach karnych przeciwko sprawcy oraz dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę z tytułu przemocy w rodzinie w postępowaniu cywilnym. Prowadzimy także postępowania o nakazanie opuszczenia lokalu w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pomagamy również Klientom w uzyskaniu wsparcia od psychologa, pedagoga, lekarza psychiatry, a także ze strony grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

lex partners
Czapnik, Kondratowicz, Macioszek
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Jana Matejki 19
75 - 540 Koszalin

Strategia, realizacja i wsparcie: TOMCZAK | STANISŁAWSKI