/Alicja Kurkul

Alicja Kurkul jest absolwentką Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie ukończyła studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Ukończona specjalizacja, tj. administracja i porządek publiczny, pozwoliła jej zgłębić tajniki pracy w administracji, jak również zdobyć wiedzę z zakresu podstaw prawa. Praca magisterska na temat roli regulacji prawnych w eliminowaniu zjawiska handlu ludźmi potwierdziła zainteresowania prawem. Od razu po studiach rozpoczęła pracę w kancelarii prawnej, w której profesjonalnie i sprawnie wykonuje pracę administracyjną i archiwizacyjną.  Odpowiada również za bieżące kontakty z klientami, sądami i urzędami.

sekretariat@lex-partners.pl

Alicja Kurkul

lex partners
Czapnik, Kondratowicz, Macioszek
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Jana Matejki 19
75 - 540 Koszalin

Strategia, realizacja i wsparcie: TOMCZAK | STANISŁAWSKI